Nå kan du nominere kandidater til Årets Grønne Park 2023

Publisert

NAML sin fagpris for Årets Grønne Park har vært utdelt siden 1989, og i fjor var det Søndre Park på Lillehammer som ble tildelt denne utmerkelsen. Nå er det åpnet for nominasjoner for 2023, og fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML håper at medlemmene melder inn mange verdige kandidater.

Prisen for «Årets Grønne Park» ble stiftet av det som den gang het Norsk Anleggsgartnermesterlag NAML’s Park- og Anleggskomite i 1989, og består av et gravert skilt og diplom.

Følgende kriterier legges til grunn ved utnevnelsen:

  • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
  • At det fagmessige nivået på skjøtsel og drift ligger høyt
  • At parken er tilgjengelig for allmenheten

- Skjøtsel og drift av grønne parker griper jo rett inn i det som er en av kjernevirksomhetene for de fleste medlemsbedriftene våre, og slik jeg ser det er det derfor ingen som er bedre egnet til å melde inn kvalifiserte kandidater til denne prisen enn nettopp disse, sier fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML.

Han utgjør sekretariatet for prisen som hittil er utdelt 33 ganger, og som første gang ble tildelt Haslum Kirkegård i Bærum i 1989. Siden den gang har to av prisene funnet veien til Sørlandet, to til det indre Østlandsområdet, to til Midt-Norge og to til Nord-Norge, som er landsdelene med færrest utmerkelser. Vestlandet har mottatt utmerkelsen fire ganger, mens prisen de andre 21 gangene har gått til parker i det sentrale Østlandsområdet.

- Dermed sier det seg selv at kandidater utenfor det sentrale Østlandsområdet er spesielt velkomne, men jeg vil legge til at geografisk beliggenhet ikke spiller noen rolle når juryen tar sin beslutning. Prisen skal gå til den beste kandidaten uavhengig av beliggenhet, presiserer Bjørn.

 

nick-night-09Nj60fFyQY-unsplash.jpg

 

Viktigheten av grønne parker
Verdens Helseorganisasjons (WHO) har satt seg et mål om at alle europeiske byboere bør ha en park eller lett tilgang til offentlige grøntområder innenfor en rekkevidde av 300 meter fra der de bor.

WHO peker på at tilgjengelige grøntområder og parker er særlig viktig for økonomisk vanskeligstilte, barn, gravide og eldre. Men selv om disse har et spesielt behov og drar en særlig nytte av lett tilgjengelige grøntområder, er behovet for tilgang til grønne lunger helt universalt for alle som bor i en by. (Kilde: Norsk Friluftsliv)

Det finnes ikke noen nyere oversikt over tilgang til offentlige grøntområder innenfor en radius på 300 meter i Norge, men en undersøkelse publisert av Statistisk Sentralbyrå i 2013 hvor avstandskriteriet er 500 meter viser at Tromsø kommer best ut av de norske byene. Der har 74 prosent av befolkningen tilgang på rekreasjon i nærmiljøet.

I motsatt ende i denne undersøkelsen finner vi Porsgrunn med 21 prosent. (Kilde: SSB)

 

nan-wisanmongkol-2TbeCqfXG7M-unsplash.jpg

 

Alle kan foreslå kandidater
Så gjenstår det å se om det blir en park i Tromsø eller Porsgrunn som stikker av med prisen for Årets Grønne Park 2023, eller om den går til noen helt andre.

- Alle kan foreslå kandidater til prisen, og i henhold til statuttene kan også prisen tildeles samme vinner flere ganger, så her er alle muligheter åpne, sier Bjørn Aakerholt.

Kandidater kan meldes inn til bjorn.aakerholt[alfa]naml.bnl.no. Fristen er 30. juni.

 

Skjermbilde 2023-06-07 kl. 08.24.49.png