Skaaret Landskap har kjøpt aksjemajoriteten i SL Stenlegging AS

Publisert

Tidligere denne uken ble det kjent at Skaaret Landskap har kjøpt aksjemajoriteten i SL Stenlegging AS. Begge anleggsgartnerbedriftene vil nå jobbe sammen for å utvikle selskapene med kunnskapsdeling og et fremtidsrettet fokus.

- Oppkjøpet av aksjemajoriteten i SL Stenlegging AS er en del av en strategi om å utvide til nye områder. Vi har i en periode sett etter en partner på østsiden av Oslo for å utvide vårt geografiske område. SL Stenlegging hadde sammenfallende verdigrunnlag med oss, og var godt etablert i markedet. I tillegg så vi likheter i forhold til fokus på egne ansatte, faglig kompetanse, utvikling av lærlinger og kvalitet i deres leveranser, fortalte Stein Anders Sundbye, daglig leder i Skaaret Landskap AS, i en pressemelding som ble publisert tidligere denne uken.

Ifølge pressemeldingen vil SL Stenlegging driftes på lik linje som tidligere, men nå med mulighet til å hente inn kunnskap fra sin nye majoritetseier. Både Skaaret Landskap og SL Stenlegging ser at de kan lære mye av hverandre, og vil fremover jobbe med å bli bedre kjent med hverandres organisasjon og systemer. På sikt vil deling av både faglig kompetanse, maskiner og utstyr kunne styrke begge selskaper.

Til NAML-nytt forteller Sundbye mer om de bakenforliggende driverne bak oppkjøpet.

 

Strengere krav til rapportering
- Det er vel riktig å si at en del selskap har erfart at det er vesentlig tyngre å drive nå om dagen, sammenlignet med tidligere. Store kontrakter med det offentlige er krevende å håndtere rent administrativt. Selv et selskap som oss, som omsatte for rundt 340 millioner i fjor, kan noen ganger bli for lite til å tåle de administrative kravene som må til på en bærekraftig måte.

- For et selskap som SL Stenlegging, hvor driftsinntektene var drøyt 120 millioner i fjor, slår dette selvsagt enda sterkere ut, sier han.

Dermed er det to selskap som hver på sin kant var modne for et samarbeid som nå har funnet sammen.

 

Kjøper 60 prosent av selskapet
Før oppkjøpet eide Sørlie og Sørlie AS 50 prosent av aksjene i SL Stenlegging AS. P7 Invest AS eide 24 prosent, mens andre aksjonærer satt med 26 prosent.

Det er Sørlie og Sørlie AS sine aksjer Skaaret Landskap nå har kjøpt opp, samt om lag 40 prosent av beholdningen til P7 Invest AS. Etter transaksjonen sitter Skaaret på 60 prosent av aksjene og P7 Invest AS på 14 prosent. De øvrige aksjonærene har uendrede posisjoner.

- Sørlie og Sørlie AS har vært eier i SL Stenlegging siden 2018. Etter en fantastisk reise de siste fem årene, er tiden moden for at selskapet får en ny majoritetseier som kan bidra til å utvikle selskapet ytterligere. Dette mener vi Skaaret Landskap har best forutsetninger for å gjøre. Dette vil fremover gi en trygghet for både kunder, leverandører, samarbeidspartnere, medarbeider og øvrige aksjonærer, forteller Bernt Sørlie, styreleder i Sørlie og Sørlie AS og i SL Stenlegging AS.

 

Utviklingen startet med innføringen av Oslo-modellen
Tryggheten som Bernt Sørlie nevner er noe også Stein Anders Sundbye er opptatt av.

- Slik jeg ser det står bransjen vår overfor noen nye utfordringer fremover som ikke nødvendigvis er av faglig art, men er mer strukturelle. Denne utviklingen startet med innføringen av Oslo-modellen for noen år siden, og når denne nå er revidert samtidig som regjeringen jobber med en tilsvarende nasjonal modell blir det etter hvert en utfordring som møter hele bransjen.

- Intensjonene bak Oslo-modellen er de aller beste, og hver for seg er kravene også helt greie. Det står ingen ting der som ikke skikkelige folk er enige i. Problemstillingen er imidlertid den samlede tyngden av disse kravene når det gjelder rapportering, samtidig som vi opplever høyere krav til miljø. Det er ikke noe små og mellomstore aktører er skodd for å håndtere. Derfor tror jeg fort at vi kan se flere konsolideringer slik som vår fremover, sier han.