Viktig nettverkssamling for rekrutteringen til faget

Publisert

Hvordan jobber vi egentlig med rekrutteringen til skolene og til bransjen? Dette er ett av mange tema som vil bli diskutert ved Norges grønne fagskole – Vea, når NAML i begynnelsen av november inviterer alle medlemsbedriftene til rekrutteringsnettverk. – Dette dreier seg om framtiden for faget vårt, så jeg håper å se en rekke medlemsbedrifter på dette nettverkstreffet, sier Merete Bellingmo.

- Jo flere bedrifter som stiller opp på samlingen for rekrutteringsnettverket på Norges grønne fagskole - Vea 1. og 2. november i år, jo bedre mulighet har vi for å sy sammen en fagutdanning som svarer på anleggsbransjens behov.

- En tur til Moelv disse to dagene er en investering i rekrutteringen til faget og dermed også vår felles framtid, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

 

Håper på solid deltagelse fra medlemsbedriftene
Når NAML tidligere har samlet anleggsgartnerbransjen og utdanningsaktørene i faget til nettverksbygging og faglige diskusjoner rundt rekruttering har det skjedd under navnet Pedagogisk nettverk.

- Nå har vi endret navn for å tiltrekke oss flere bedrifter. Det forrige navnet trigget nok opplæringskontorene og skolene mer enn det trigget medlemsbedriftene våre, og uten dem mangler disse samlingene den kanskje viktigste dimensjonen. Derfor håper vi at vi i år vil se en solid deltagelse fra medlemmene våre, sier Merete.

- Det er tross alt dem dette i bunn og grunn dreier seg om, og det er også medlemmene våre som vet best hvor faget er på vei og hva utviklingen av faget vil kreve av utdanningsinstitusjonene fremover, sier hun.

 

Samler skolene, opplæringskontorene og bedriftene
Som tidligere er det skolene, opplæringskontorene og medlemsbedriftene som er målgruppene for nettverkssamlingen, og akkurat som før går samlingen over to dager.

- Diskusjoner rundt samarbeidet mellom skole og bedrift står selvsagt på dagsorden, og også kompetansebehov og muligheter for bedriftene fremover.

- I tillegg blir denne samlingen en ypperlig anledning til å bli kjent med hundreårsjubilanten Vea for dem som ikke allerede har vært innom det som kanskje er den viktigste skolen vi har, sier Merete.

 

Skjermbilde 2023-09-26 kl. 09.08.11.png

 

Vital hundreåring
I helgen som var arrangerte Norges grønne fagskole - Vea en storstilt hundreårsmarkering med fint folk av mange slag innenfor dørene, og på vegne av NAML overrakte den daglige lederen i NAML en gave til jubilanten.

- Når vi er tilbake på Vea 1. og 2. november skal vi se på mulighetene som ligger i spesialisering og fagskoletilbud rettet mot nye oppgaver for bransjen, og diskutere hvordan vi jobber med rekruttering til skolene og til bransjen.

- Vi skal også diskutere dimensjonering av skoletilbudet opp mot næringslivets behov og erfaringer med dette, sier Merete.

*

Her er foreløpig program for nettverkstreffet. Merk at endringer kan forekomme.

 

 

Foreløpig program (endringer kan forekomme)

 

Dag 1.  

 Norges Grønne Fagskole - VEA

 

Tid  

Tema  

Innledere

09.00 – 09.40

Oppmøte og registrering + litt å bite i

 

10.00 – 10.15  

Velkommen til Rekruterings nettverk, presentasjon av program for dagene. 

Merete Bellingmo, Bjørn Aakerholt 

10.15 – 10.30 

Velkommen til Norges grønne fagskole Vea

Rektor Stein Aarskog

10.30 - 11.15

Vea presenterer sitt undervisnings opplegg, små og store kurs, og fagskolemodellen.

Vea 

11.15 - 11.30

Kaffepause 

 

11.30 – 12.00 

Vea presenterer prosjekter/internasjonale prosjekter de arbeider med bla, rundt naturrestaurering, LOD mm

Anne Hagen Bakken og Karsten Raddatz

12.00 – 12.30 

Skolens samarbeid mot bedrifter, næring og høyere utdanning som NMBU og NTNU? 

Vea - NMBU?

12.30 – 13.15 

Lunsj 

  

13.15 – 14.30 

Omvisning på skolen 

 

14.30 – 15.15 

Alle skoler rapporterer om seg og sitt 

Bjørn - Alle

15.15 – 15.45  

Opplæringskontor

SOA, OKAB, BYGGOPP  

15.45 – 16.00  

NAMLs bistand til felles plattform for deling av inspirasjon til undervisning.     

Bjørn Aakerholt

16.15

Buss til Wood Hotel Brummundal - Felles 

 

17.30-18.45 

Befaring Mjøsparken Brummundal

Halvor Sjue                Akershusgartneren AS

Ca. kl. 1900 

Felles middag Wood hotel

 

 

 

 

 

Dag 2  

Wood hotel

 

08.30 - 09.00

Planter og planting i regnbed

Magnus Nyheim

09.00 - 09.45 

Produksjon av busker og trær i planteskole

Torbjørn Mellbye, Mellbyes Planteskole AS

09.45 – 10.00 

Kaffepause 

 

10.00 - 10.45

Fundamentering, montering og fuging av natursteins dekker.

René Kierstein                             Veidekke Landskap

10.45 - 11.30 

Utfordringer med rekrutering i en travel hverdag.

Anleggsgartner Arnesen AS

11.30 - 11.45

Kaffepause 

 

11.45 -12.15

Hvordan lykkes med Regional og Politisk påvirkning
- i forhold til dimensjonering og økt rekrutering
- Inspirasjon fra Indre Østfold og NAML

Tore D. Carlsen, Merete Bellingmo, og Mysen vgs

12.15 -12.30

Evaluering av årets samling  

Merete og Bjørn 

 

Bestemme ny samling 2024 hvilken uke ca

Bjørn

12.40  - …....

Felles lunsj og avreise 

 

 

Vennligst klikk her for påmeldingsskjema

 

IMG_1707.jpg