Anleggsgartnermester Wikholm AS er femti år

Publisert

I år er det 50 år siden Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen så dagens lys for første gang, og jubileumsmarkeringene er godt i gang. Samtidig har bedriften gjennomført sitt andre generasjonsskifte, hvor tredje generasjon Wikholm nå er inne på eiersiden uten at andre generasjon helt har sluppet taket. En jubileumsbok har det også blitt tid til oppi alle jubileumsforberedelsene.

- I løpet av disse femti årene har det skjedd mye når det gjelder oppgavenes størrelser og kompleksitet. I tillegg har det kommet inn et større fokus på biodiversitet og sirkularitet, som samtidig har vist at bransjen som sådan har vært sirkulær i dette femtiårsperspektivet, sier Stein Wikholm.

- For i starten var all granitten norsk, og gjerne fra Iddefjorden eller Røyken. Så kom Portugal inn i bildet, og senere Kina og India. Nå er vi på mange måter tilbake igjen til der vi startet for femti år siden, med norsk stein, og med fokus på ombruk, gjenbruk og biodiversitet som viktige deler av faget. Med andre ord ganske likt som for femti år siden.

- Faget vårt har utviklet seg, men grunnverdiene i faget er der fortsatt, med fokus på selve faget og gode uterom i selskap med insekter og annet biologisk mangfold.

- Det har vært en spennende reise, og selv om jeg ikke var gamle karen for femti år siden har jeg vært med hele veien, sier han.

 

Femti år i bransjen

Det stemmer definitivt. Stein var seks år da bedriften ble etablert, og mens klassekameratene hans på barneskolen lekte eller spilte fotball etter skolen klippet han plener. Leksene ble gjerne gjort i baksetet på bilen, på tur til planteskolen for å hente planter. Og straks han var gammel nok til å få frikort, som 13-åring i 1981, fikk han sin første lønning.

Deretter ble han fast ansatt i 1986, som 18-åring.

Stein har vært involvert i driften av Anleggsgartnermester Wikholm AS siden 1991, og i 2002 kjøpte han ut sin far og overtok som eneeier. Det har han vært inntil nylig, men nå har han også sluppet neste generasjon til.

Tidligere i år ble sønnene John-Arne, Thor-Andre og Sigbjørn registrert som nye eiere av bedriften, sammen med Stein.

- I motsetning til forrige gang, da eierskiftet også betød ny daglig leder og til en viss grad en ny og litt større satsing, kommer ikke dette eierskiftet til å merkes verken internt eller eksternt, poengterer Stein.

- I dag er det administrasjonen som driver Wikholm, og ikke oss eiere. Vi har en ren eierrolle, og slik har det allerede vært i noen år.

- Det betyr heller ikke at jeg har noen umiddelbare pensjonistplaner. Tvert imot. Jeg lever og ånder for anleggsgartnerfaget, og kommer til å være like engasjert fremover som jeg har vært til nå. Foruten prosjektlederjobb og styreverv i egen bedrift sitter jeg i styret i NAML Vest, og jeg ble også valgt inn i arbeidsgruppen som årsmøtet i NAML nylig satte ned for å peke ut den videre kursen for NAML og anleggsgartnerfaget her i landet, sier han.

 

Skjermbilde 2024-04-04 kl. 06.54.30.png

 

Kunnskapsformidling
Dette engasjementet avspeiler seg også i jubileumsarrangementene Wikholm har satt sammen i jubileumsåret.

- Vi har allerede hatt en samling for kunder på anleggssiden. Det neste som skal skje er en tur til granittbyen Aberdeen med alle ansatte i slutten av april. Deretter blir det en ny samling for kunder – denne gangen vedlikeholdskundene våre – i juni.

- Alle disse arrangementene bygges opp rundt faget vårt, hvor målsetningen er å spre kunnskap. Det skjer så mye spennende for tiden, ikke bare når det gjelder el-drift, men også innenfor områder som sirkulærøkonomi og biodiversitet. Dette trenger både kundene våre og de ansatte å lære mer om.

- Vi har for eksempel hatt en gjennomgang av den grønne strategien til Bergen kommune, som jo er særdeles relevant for en anleggsgartnerbedrift i nettopp Bergen. Vi har også lært om nye regler som har tredd i kraft, og regler som er i ferd med å tre i kraft, sier Stein.

Samtidig har de sett nærmere på hvordan de som bedrift kan bidra positivt til et mer bærekraftig samfunn.

- El-drift er jo en veldig synlig bærekraftsmarkør, og det er ingen ting galt med det, men der er mange andre områder vi også kan bidra for klima og natur. Gode materialvalg i kombinasjon med godt håndverk er ett eksempel. Det ligger store mulige gevinster i måten vi bestiller varer på, og hvilke varer vi bestiller.

- Norsk kontra kinesisk stein har jeg allerede vært inne på. Der er det store miljøgevinster å hente. I tillegg må vi bli flinkere til å benytte oss av rester og overskuddsmateriell.

- Nå for tiden holder vi for eksempel på med et takprosjekt hvor vi konsekvent bruker og gjenbruker overskuddsmateriell, og vi har nettopp levert en rundkjøring hvor vi gjenbrukte 37 tonn granitt. Til sammen omfatter disse to prosjektene 75 tonn ombrukt granitt, som utgjør et betydelig CO2-utslipp uansett hvor denne steinen hadde vært hentet fra, poengterer Stein.

 

Familiebedriften
Det sterke engasjementet for miljøet og for faget kommer også godt fram i den nevnte jubileumsboken, «Familiebedriften», som i løpet av 112 sider mellom to stive permer forteller historien om Anleggsgartnermester Wikholm AS fra 1. januar 1974 og fram til i dag.

Foruten Arne og Stein Wikholm treffer vi her Marit Wikholm, Bjørn Aakerholt, Geir Boge, Egil Dvergsdal, Jarle Rondestveit, Shunmyo Masuno, Isaac Silva, Rune lavik, Anders Garnes, Ketil Helland, Emily Gabrielsen, Torbjørn Røe Isaksen, Anne Solvåg, Stefanie Samuelsen, Ingrid Madsen, Magnus Vaktskjold, Vidar Berentsen, André Pletten, Knut A. Thorvaldsen, Karsten Totland Raddatz og Kim Short.

Boken kan kjøpes her

- Denne reisen hadde ikke vært mulig uten at min far Arne hadde troen på meg, og var villig til å overlate livsverket sitt til meg. Den hadde heller ikke vært mulig om han ikke hadde latt meg være med på kvelder og i helger fram til jeg begynte i arbeid på fulltid, og latt meg være delaktig – eller tatt meg med på møter i bransjen og på studieturer i inn- og utland fra jeg var tenåring, skriver Stein i etterordet i boken.

- Tusen takk alle sammen som har gjort dette mulig for meg, og riktig til lykke neste generasjon. Uansett hvilke valg dere tar vil de to generasjonene før dere være stolte av dere, avslutter han.

 

Øverste foto: John-Arne Einarsen Wikholm, Arne Wikholm, Sigbjørn Einarsen Wikholm, Stein Wikholm, Thor-Andre Einarsen Wikholm.