Nøkkelen til en vellykket rekruttering

Publisert

- Anleggsgartnerfaget er proppfullt av gode historier og spennende mennesker med en utrolig rik kompetanse. I en verden som er mer og mer styrt av historiefortelling er det disse menneskene og disse fortellingene som er nøkkelen til en vellykket rekruttering til faget, sier rekrutterer og karriererådgiver Janne Mosaker.

«Ikke gjør som mora di sier», skriver rekrutterer og karriererådgiver Janne Mosaker i en post hun nylig publiserte på LinkedIn. Karius- og Baktus-referansen i denne setningen er åpenbar, men det er ikke tannhelse teksten hennes dreier seg om. Det er karrierevalg, og hvordan foreldres velmente råd ofte kan virke mot sin hensikt.

I alle fall de rådene som peker på studiespesialisering som den eneste veien til lykken.

Mosaker jobber som rekrutterer og karriererådgiver gjennom eget firma, og brukes blant annet til karriereveiledning ved nedbemanninger. I denne rollen møter hun mennesker som står overfor nye veivalg i yrkeslivet sitt, og hun opplever ofte at valgene de tidligere har foretatt har vært styrt av tilfeldigheter og/eller omgivelsenes forventninger i like stor grad som de har vært styrt av egne ønsker.

NAML-nytt har snakket med Mosaker om dette temaet, men før vi hører hva hun har å fortelle, la oss starte med litt mer av det hun skriver på LinkedIn.

 

Hadde lyst til å velge yrkesfag

«Hvorfor valgte du dette studiet?» spør jeg dem. «Litt tilfeldig», svarer mange. «Det var det jeg kom inn på» sier andre. «Jeg hadde lyst til å velge yrkesfag, men mine foreldre mente at det ikke var så lurt». Den siste setningen har jeg dessverre hørt mange ganger.

Jeg husker godt han som sa: «Egentlig liker jeg ikke akademia. Det passer ikke for meg. Har mest lyst til å bli tømrer jeg». Eller hun sjenerte jenten som sa: «Jeg fikk ikke jobb med bare bachelor, var nødt til å ta en master, men det hjalp visst ikke det heller, for jeg har ennå ikke fått jobb».

 

Et mer variert utdanningsløp

- I jobben min som rekrutterer og karriererådgiver møter jeg mange flotte unge voksne, sier Mosaker.

- De fleste har gode utdannelser og karakterer. De har jobbet ved siden av studiene, bodd trangt og dyrt, og de har opparbeidet seg store studielån. De er superklare for arbeidslivet, men det blir ikke alltid sånn de har tenkt.

- Når det kommer til utdannelse og yrkesretning har vi foreldre mange meninger. Tro meg, jeg har vært en av dem! Hvis jeg kunne spole tilbake, ville jeg gitt meg selv et råd: Slutt med det der, med en gang!, sier hun.

- Mange ungdommer opplever i dag et voldsomt press fra de er ganske unge. De må ha gode nok karakterer til å komme inn på høyskole eller universitet, selv om det kanskje ikke er det de har lyst til.

- Vi må slutte å presse alle disse ungdommene i den samme retningen, og som samfunn må vi legge opp til et mye mer variert utdanningsløp. Skoleverket trenger en mye mer praktisk tilnærming til arbeidslivet, poengterer hun.

 

Flere praktiske fag
Helt konkret ønsker Mosaker seg flere praktiske fag.

- I dag har ikke ungdommene muligheten til å finne ut av hva de vil, fordi de i alt for liten grad får kontakt med praktisk arbeid på skolen. Alt er bygget opp rundt teoretiske fag.

- Om du ikke er så heldig at du kjenner til de praktiske fagene gjennom venner eller familie vet du som ungdom alt for lite om dem, og du får en altfor dårlig innføring i dem.

- Her må skoleverket ta ansvar, men samtidig mener jeg at fagene selv også har et ansvar. De må vise seg frem. Selge seg inn. La ungdommene få prøve seg. Det er masse godt praktisk talent som har gått tapt fordi ungdommene – eller foreldrene deres – ikke kjenner til de mange spennende yrkesfagene og de mange mulighetene som står åpne for ungdommene som velger et slikt utdanningsløp, sier hun.

 

Bransjen må vise seg mer fram
- Dette gjelder også slike som meg, legger Mosaker til.

- Nå er det for eksempel vanskelige tider innenfor bygg og anlegg, og som karriereveileder har jeg hatt samtaler med mer enn én overflødig innenfor denne bransjen som nå skal finne seg en ny yrkesvei.

- Hvorfor vet ikke jeg mer om anleggsgartnerbransjen enn det jeg gjør?

- Jeg forstår at man som en relativt liten bransje ikke har ubegrenset med markedsføringsmuskler, men akkurat nå er det enorme mengder talent der ute som søker nye karriereveier, og som har utdanninger og kompetanse som er særdeles relevant for anleggsgartnerbransjen. Disse må bransjen jobbe for å tiltrekke seg.

- Her er det en jobb å gjøre. Det ligger så mange fine historier skjult i dette faget, og det jobber så mange spennende mennesker med en utrolig rik kompetanse. Disse menneskene og disse historiene fortjener å løftes fram gjennom mediene, sosiale medier, skoleverket og alle de ulike kanalene som til sammen påvirker oss til å ta de store og små valgene vi tar gjennom livet vårt.

- Om anleggsgartnerbransjen klarer å få til dette vil det ikke lenger være nødvendig å jobbe så hardt som tilfellet er i dag for å tiltrekke seg lærlinger. Da vil det være kø i døren, avslutter Janne Mosaker.