A. Markussen i gang med Nord-Norges største anleggsgartneroppdrag

Publisert

A. Markussen skal fornye Storgata i Tromsø, og denne uken fikk komiteleder i kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune, Tone Marie Myklevoll, æren av å ta det første symbolske gravetaket bak spakene i en elektrisk gravemaskin.

Storgata i Tromsø er byens viktigste handlegate. Den strekker seg om lag 380 meter fra Fr. Langes gate til Bispegata, og nå skal den rustes opp. Nytt dekke av skifer og granitt skal på plass, ny overvannshåndtering likeså, og det skal etableres både grønne lunger, gatevarmeanlegg og ny infrastruktur for blant annet strøm.

Anbudet gikk til A. Markussen AS i Narvik (med avdelingskontor i Tromsø), og denne uken ble det første gravetaket tatt. De neste to årene skal det nå graves, før gaten så skal fremstå i ny drakt sommeren 2025.

 

Én meter ned i full gatebredde
- På det meste skal vi omtrent én meter ned, og gjennom hele gaten skal vi ut i full bredde. Alt i alt dekker oppdraget et areal på omtrent 6.000 kvadratmeter, forteller daglig leder Florian Aschwanden i A.Markussen AS.

Foruten etablering av en ny overvannsløsning omfatter oppdraget blant annet et gatevarmeanlegg. Dette er påbudt i alle fortau i vinterkalde Tromsø. I Storgata skal det legges gatevarme i hele gatebredden. Anlegget driftes av et fjernvarmeanlegg som forbrenner søppel, og oppvarmingen skjer ved hjelp av vannbåren varme.

- Vi skal også flytte strømnettet inn i en støpt kanal, og ikke minst skal vi skifte ut og utvide forsterkningslagene og bærelagene i gaten. Alt i alt er dette et omfattende oppdrag, og vi skal løse det samtidig som butikkene skal holde åpent med alt det innebærer av tilkomst både for de handlende og for vareleveranser, sier Florian.

- En del arrangementer som normal finner sted i gaten må midlertidig flyttes så lenge arbeidet pågår, men bortsett fra dette skal butikkdriften kunne foregå som vanlig. Det betyr at dette er mye mer enn et vanlig oppdrag for oss. Det vil kreve en omfattende koordinering, og også at vi kommuniserer godt med alle som blir berørt, sier han.

 

Utslippsfri byggeplass
Prosjektet er del av Tromsø kommune sin overordnede plan for overvannshåndtering, og det skal utføres på en bærekraftig måte i tråd med storbyerklæringens mål om å oppnå utslippsfrie byggeplasser innen 2025. I anbudet var miljøkravene vektet til 30 prosent, og Florian forteller at de vil gå ut over minstekravene blant annet i antall elektriske maskiner.

- Vi bruker to elektriske gravemaskiner og en elektrisk hjullaster, og kjører også elektrisk på de mindre maskinene som for eksempel vibroplate og steinsag. Resten går på biodiesel. Etter nordnorske forhold er kravene i kontrakten nokså omfattende, og det er også en av de første store kontraktene i nord hvor det stilles denne typen krav.

- Heldigvis har vi opparbeidet oss en god del kompetanse på dette område allerede fra andre prosjekter, sier han.

 

Betydelig kontraktsverdi
A. Markussen er den fremste landskapsentreprenøren i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik og avdelinger i Tromsø og Harstad. Bedriften har rundt 50 årsverk og omsatte i 2022 for ca.130 millioner.

Kontraktssummen for Storgata i Tromsø er på 129 millioner.

 

Skjermbilde 2023-04-26 kl. 17.17.46.png