Ekstremvarianten av vintervedlikehold

Publisert

Det nye året startet med ekstreme snømengder på Sør- og Østlandet, og midt i begivenhetenes sentrum jobber Oveland Utemiljø nå på spreng for å holde Arendal og de andre byene i det tidligere Aust-Agder åpne.

Begrepet «hvit måned» fikk en ny betydning på Sør- og Østlandet denne uken, da det nye året startet med uvanlig store snømengder kombinert med kraftig vind. I mediene leser vi om stengte skoler, kommuner i kriseberedskap og stengte veier og jernbaner, og aller verst rapporteres forholdene å være i områdene rundt Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand.

Dette er hjemmebanen til Oveland Utemiljø, som akkurat nå er en av aktørene i Agder som jobber på spreng med ulike typer vintervedlikehold for å holde samfunnet åpent. Daglig leder Reiulf Heen Espeland rapporterer om utfordrende forhold.

- Vi er vant til snørike vintre her nede, og i 2006 hadde vi mer snø enn nå. Da kom det to meter, men snøen den gangen var ikke like tung og bløt som den er nå. I tillegg blåste det ikke, og den kom ikke like raskt.

- Denne gangen er volumene mindre, men snøen er mye tyngre, og i kilo per kvadrat er mengdene større nå enn da. På toppen av dette kom den enda fortere, og den kom sammen med masse vind. Summen av dette er svært utfordrende, sier han.

 

Skjermbilde 2024-01-04 kl. 15.25.13.png

 

Alle mann i arbeid
Oveland Utemiljø har dermed alt tilgjengelig materiell og alle tilgjengelige mannskaper i sving, og de har i tillegg engasjert seks lastebiler fra underleverandører for å kjøre vekk snøen.

- Alt i alt har vi vintervedlikehold på 17 roder, hvor ti av disse er maskinroder og de øvrige er roder som vi betjener med håndmåkelag som bruker alt fra spader til hybridfresere. I tillegg til Arendal kommune har vi oppdrag for både private og ulike boligbyggelag, forteller han.

Når det gjelder utfordringene de må hanskes med har disse endret seg i løpet av uken.

- Vi så jo hvilken vei dette bar allerede da de første varslene begynte å komme i romjulen, og på nyttårsaften begynte vi å jobbe med bemanningsplanene våre. Det vi imidlertid opplevde 1. og 2. januar da snøen kom og vi skulle i gang var at noen av folkene våre rett og slett var snødd inne og ikke kom seg på jobb, så vi har måttet være veldig dynamiske med vaktplanene. Men folk skjønner at dette er en ekstraordinær situasjon, og de står på og hjelper hverandre. Vi har klart å bemanne de maskinene vi skal.

- Den andre utfordringen vår her nede har etter hvert vært hvor vi skal gjøre av all snøen. Selv har vi tilgang på et ubebygd industriområde nokså sentralt hvor vi har kunnet tippe massene, men vi er jo ikke de eneste som rydder, og derfor har Arendal kommune i dag åpnet opp for at vi kan tippe i sjøen, sier han.

 

Skjermbilde 2024-01-04 kl. 15.24.34.png

 

Vintervedlikeholdet sikrer sysselsetningen
For Oveland Utemiljø representerer de store snømengdene verken god butikk eller det motsatte.

- Noen av vintervedlikeholdskontraktene våre er på fastpris mens andre er på timepris, og denne miksen gir oss en grei forutsigbarhet på en årstid hvor sysselsettingen ellers ville vært vanskelig for oss. Når snømengdene blir så store som de er akkurat nå engasjerer de alt og alle i bedriften, men også under mer normale forhold gir vintervedlikeholdet oss arbeid gjennom vinteren, forteller Reiulf.

Selv bor han i Vegårdshei, noen mil inn fra kysten. Der er forholdene langt fra like ekstreme.

- Det er først og fremst på kysten situasjonen er unormal, men så er det også der byene ligger og de fleste folkene bor. I tillegg bygges det stadig tettere, så det å håndtere slike snømengder som vi nå har fått har blitt en større operasjon enn det var i tidligere tider. Alt i alt vil jeg si at både vi i Oveland Utemiljø og alle dem vi har rundt oss har håndtert situasjonen godt, avslutter han.

 

Skjermbilde 2024-01-04 kl. 15.23.20.png