En oppsummering av Helsinki

Publisert

- Vi er ferdige med de lavthengende fruktene. Nå må vi høyere opp i treet, sier styreleder Karsten T. Raddatz i NAML etter at miljø og bærekraft var diskusjonstema mellom de nordiske styrelederne under den felles nordiske anleggsgartnerkonferansen i Helsinki i forrige uke.

Mellom 23. og 25. mars ble både årsmøtet i NAML, årsmøtet i den finske søsterorganisasjonen Vyra og den felles nordiske konferansen arrangert i Helsinki, og av de 80 deltagerne som hadde funnet veien til den finske hovedstaden stilte hele 55 NAML-medlemmer opp fra Norge.

 

Nye kontingentsatser
En viktig og vanskelig sak på årsmøtet var kontingentsatsene i NAML. Disse har verken holdt tritt med prisstigningen eller med utviklingen i bransjen, og det var derfor påkrevd å få fastsatt en ny kontingentstruktur som både senket terskelen for medlemskap og som løftet taket på 40 millioner kroner som inntil nå har vært omsetningen som har gitt høyeste medlemskontingent i bransjeforeningen.

- Kontingentgruppen har lagt ned en kjempejobb det siste året. De har blant annet hatt dialog med alle regionene, store, små og mellomstore bedrifter.

- Vi har vært rundt i alle regionsårsmøtene og diskutert hvordan vi kan finne fram til en riktigere kontingent, og i Helsinki synes jeg at medlemmene viste en forståelse og raushet i diskusjonen som rett og slett gjorde meg glad. Vi var forberedt på hardere linjer og spissere albuer, og det ble en lang diskusjon, men den var hele veien løsningsorientert og positiv. Som styreleder er jeg stolt av medlemmene våre som ser helheten, sier styreleder Karsten T. Raddatz.

De nye kontingentsatsene vil være gjeldende fra 1. januar i år, og som tidligere vil de bli utfakturert fra administrasjonen i to avdrag, henholdsvis vår og høst.

 

337657161_917446922636360_699413399816460655_n.jpeg

 

Styrevalg
Styreleder Karsten T. Raddatz stod også på valg i år, sammen med styremedlem Ruben Høie og varamedlem John Thronsen. Raddatz og Høie var av valgkomiteen innstilt på gjenvalg sammen med nytt varamedlem Stig Morgen Lundhaug fra region sør, og valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret i NAML ser dermed slik ut:

Skjermbilde 2023-03-30 kl. 10.03.46.png

- På vegne av styret takker jeg for tilliten, og jeg er også takknemlig for kontinuiteten dette valget gir for arbeidet i styret, sier Karsten.

 

Rekruttering
Et annet tema som ble diskutert på årsmøtet var rekruttering av nye medlemmer, og den enkle men samtidig vanskelige konklusjonen på denne diskusjonen var at NAML trenger flere medlemsbedrifter.

- Det er ikke satt noen konkrete måltall, men det er en bred enighet om at arbeidet med å rekruttere nye medlemmer skal prioriteres fremover. Dette begynte vi å jobbe med før årsmøtet, og det er også noe administrasjonen vil fortsette å jobbe med gjennom resten av 2023, sier daglig leder Merete Bellingmo.

 

336889183_246660251052360_210616722303063452_n.jpeg

 

Klimaregnskap
Når det gjelder fagdagene er Merete og Karsten samstemte i at denne var en stor suksess med engasjerte debatter og diskusjoner, hvor det som slo best an blant deltagerne var samtalene omkring klimaregnskap og FNs klimarapport i mars 2023.

- Om vi skal nå FNs klimamål må vi ta alvoret inn over oss som bransjeforening. Vi trenger gjennomgripende endringer i alle sektorer, og vi trenger konkrete arbeidsverktøy som kan benyttes ute i bedriftene. Et klimaregnskap er et slikt verktøy, sier Merete.

Etter at han kom hjem fra Helsinki har Karsten blant annet deltatt i et styremøte i BNL hvor det samme temaet stod på dagsorden, og han påpeker viktigheten av EPDer (Environmental Product Detail Sheets) for å kunne sette opp korrekte klimaregnskap innenfor anleggsgartnerbransjen.

- Dette er dessverre en utfordring. Det er EPDene som forteller oss fotavtrykkene til de ulike varene vi benytter oss av, og når det gjelder planter får vi ikke tilgang til denne informasjonen. Innenfor bygg har de kommet lengre enn oss på dette området, og vi har en jobb å gjøre overfor leverandørene våre slik at vi også kan sette opp korrekte klimaregnskap, sier han.

 

337503434_6011253885660161_7701561713787702643_n.jpeg

 

Høyere opp i treet
Diskusjonene omkring miljø og bærekraft viste at Norge ligger fremst i Norden når det gjelder el-maskiner og -verktøy. 

- De nordiske landene ligger på ulike nivå når det gjelder denne omstillingen og vi i Norge ligger langt fremme. Dette er et resultat av de kravene som er stilt i offentlige anbud de siste årene, sier Karsten – og slår kontant fast at bransjen hos oss nå bør sikte høyere.

- Vi er ferdige med de lavthengende fruktene i Norge. Nå må vi høyere opp i treet. Vi må ta FNs klimarapporten på alvor, ta ansvar og trø til, sier han.

 

NAML fortsatt egen organisasjon

Under fagdagen ble det også gjennomført en workshop hvor den framtidige organisasjonsstrukturen i BNL ble diskutert. Spørsmålet som ble stilt var hva NAML sine medlemmer ønsker at BNL skal være, og hvor grensesnittet mellom NAML og BNL skal gå.

Her var medlemmene samstemt. De ønsker at NAML skal fortsette å bestå som egen organisasjon med egne ansatte og egen økonomi, som en del av BNL, sier Merete.

Dette forslaget er under utarbeidelse i BNL og skal nå behandles i generalforsamlingen i BNL i månedsskiftet mai/juni. Styreleder Karsten T. Raddatz sitter i styret i BNL og tar med seg innspillene som kom under gruppearbeidet.

 

Lenke til presentasjoner: Her kan du laste ned presentasjoner fra Nordisk Presidium

 

Skjermbilde 2023-03-30 kl. 15.42.26.png