Lovpriser verdien av innkjøpsavtaler, styringssystem og det faglige fellesskapet

Publisert

- Om jeg skal trekke fram tre ting som gjør medlemskapet vårt i NAML så verdifullt for oss, er nok svaret innkjøpsavtalene, styringsverktøyet NAML PRO og ikke minst det gode faglige fellesskapet på tvers av hele landet som vi er en del av, sier daglig leder og anleggsgartnermester Rune Tangen i Tangen Uteanlegg AS.

Tangen Uteanlegg ble stiftet i 2001. Bedriften holder til i Mo i Rana og har ni fast ansatte med fagkompetanse på områdene anleggsgartner og anleggsmaskinfører. I sommersesongen sysselsetter bedriften omtrent det samme antallet sesongarbeidere innenfor skjøtsel.

Med totalt 15-16 personer på lønningslisten og driftsinntekter mellom elleve og 14 millioner kroner de siste årene ligger bedriften i grenselandet mellom det som karakteriseres som en liten og en mellomstor bedrift, og denne størrelsen gir daglig leder Rune Tangen liten eller ingen tyngde i forhandlinger med leverandører.

Denne tyngden oppnår han imidlertid gjennom de sentralt fremforhandlede innkjøpsavtalene som et medlemskap i NAML innebærer.

- Jeg benytter meg aktivt av disse avtalene, og oppnår på den måten rabatter med for eksempel Asak som det ellers bare er de store i bransjen som har volumer nok til å oppnå, sier Tangen.

Les mer om disse medlemsfordelene her

 

NAML PRO
En annen medlemsfordel han vil trekke fram er styringssystemet NAML PRO.

- I en god del av byggesakene vi er involvert i kreves det et styringssystem, og også stat, kommune og de større private byggherrene som for eksempel Veidekke, Skanska eller NCC krever at vi har et slikt verktøy, sier han.

- Med NAML PRO har jeg enkel tilgang til sjekklister for dokumentasjon av utførelse, og jeg kan når som helst og hvor som helst rapportere inn avvik og uønskede hendelser i prosjektene våre via mobil eller nettbrett. Om arbeidstilsynet skulle komme på besøk er det bare å plukke fram den samme mobilen eller nettbrettet og vise at vi har alt på stell.

Denne fleksibiliteten er gull verdt for Tangen Uteanlegg.

- Systemet inneholder også et stort dokumentbibliotek som følger byggherreforskriften og internkontrollforskriften, og er et av de viktigste verktøyene våre, slår Rune Tangen fast.

Les mer om NAML PRO her

 

Nyttig faglig fellesskap
I tillegg til innkjøpsavtalene og NAML PRO trekker han også fram det faglige fellesskapet som et stort pluss ved bedriftens medlemskap i NAML.

- For meg har dette kanskje vel så stor verdi som det jeg allerede har nevnt. Gjennom NAML får jeg i pose og sekk. Jeg får ikke bare gode rabatter og et svært nyttig verktøy. Jeg får også gode kolleger spredt rundt i hele landet som villig vekk deler av kunnskapen sin.

- Igjen: I de største bedriftene har man gjerne et stort faglig fellesskap internt i bedriften. For oss i den andre enden av størrelsesskalaen er det organisasjoner som NAML som kan levere på dette punktet. Gjennom NAML får vi de årlige treffpunktene hvor nettverk kan bygges og erfaringer kan utveksles, og etter hvert som man får etablert disse nettverkene skjer erfaringsutvekslingen også utenom de faste årlige treffpunktene.

 Derfor anbefaler jeg alle anleggsgartnerbedrifter rundt i landet til å bli en del av NAML. Det vil ikke bare styrke oss som bransje, det vil også styrke hver enkelt bedrift, avslutter han.

 

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 09.56.07.png
Fotos: tangen-uteanlegg.no