Muséhagen ved Universitetet i Bergen er Årets grønne park 2023

Publisert

Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML) har kåret Muséhagen ved Universitetet i Bergen til Årets grønne park 2023. Foruten de bruksmessige og estetiske kvalitetene er det lagt stor vekt på det fagmessig høye nivået på driften og vedlikeholdet av anlegget, og utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen.

Gjennom å fokusere på gode og viktige grøntanlegg vil Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen Årets grønne park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989, og i år er det 34. gang prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

  • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser.
  • At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
  • At parken er tilgjengelig for allmennheten

Muséhagen ved Universitetet i Bergen (UiB) er en gammel botanisk hage, og er fortsatt en plantesamling, opprettet for 125 år siden. Dette medfører at parken må skjøttes på spesielle vilkår ved at plantene må fremstå som seg selv og merkes, og ikke settes sammen i tette samplantinger.

- Parken og bedene har dermed store flater med åpen jord som må lukes og stelles, i tillegg til at plantene må trives og få oppfylt sine særegne krav, sier Bjørn Aakerholt, jurymedlem og fagansvarlig i NAML.

- I tillegg er parken åpen for publikum, noe som igjen krever gode valg av materialer og kontinuerlig drifting og skjøtsel av gangarealer, plenarealer og øvrige publikumsområder. Dette er meget godt ivaretatt av parkens ansatte, og i tillegg trekker det opp at parken skjøttes økologisk og med utslippsfritt utstyr, sier han.  

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Muséhagen omfavner deler av den gamle ærverdige bygningsmassen til UiB på Nygårdshøgden i Bergen, og gir et vakkert pusterom for studentene og øvrige besøkende.
  • Hagen er, som en del av muséparkene, en plantesamling med de utfordringene dette fører med seg av åpne jordfelt, merking med mer. Dette ser juryen er løst og skjøttet på en flott måte i Muséhagen.

 

20230912_130702.jpg

 

- Parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, noe som også er et av kriteriene for nominasjon til vår pris. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse og befaringer rundt parken brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje i parken, sier jurymedlem og landskapsarkitekt Kirsten G. Lunde.

- Dette igjen er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer, poengterer hun.

Selv med utfordringer som oppstår med høy og intensiv bruk, har juryen observert at parkens faglige og kompetente medarbeidere gjør en flott jobb, med gode faglige valg å opprettholde parkens utrykk og intensjon.

- Av statuttene til prisen legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter. Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte, som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen, sier Lunde.

Hos Universitetet i Bergen er det Hilde Margrethe Moen Selstø som er driftsleder for Muséhagen, og har overordnet ansvar for parken. Med seg har hun førsteamanuensis og kurator Torstein Eriksson, faste driftsansatte Synnøve Midtun, Silje Strøm og Svein Robert Janicki, og øvrige sesongansatte. Siri Skretting Jansen, som jobber med formidling gjennom Universitetsmuseets avdeling for forskningskommunikasjon, er også involvert.

- Samtidig må nevnes Universitetet i Bergen sitt styre, rektor og øvrig administrasjon, som ser verdien i Muséhagen gjennom bevilgninger og driftsmidler. Vi i juryen gratulerer med tildelingen, sier Aakerholt og Lunde.

 

20230912_130314.jpg