Overgangsordningen for Sentral godkjenning forlenges

Nyhet

Publisert

Overgangsordningen for Sentral godkjenning blir forlenget fram til 1. juli 2025. Forlengingen skal sikre forutsigbare rammevilkår for næringen fram til nye regler i plan- og bygningsloven er på plass.

Dette ifølge en nyhetssak publisert på regjeringens nettsider 6. januar.

Overgangsordningen for Sentral godkjenning ble innført i 2016 og har siden blitt forlenget flere ganger. Den skulle etter planen avvikles fra 1. juli 2023, og dette har skapt bekymring – spesielt i anleggsbransjen.

Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet bestemt å forlenge overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning til 1. juli 2025. Overgangsordningen innebærer at foretak som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016 kan være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer.

Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasser må kvalifikasjonskravene fremdeles oppfylles fullt ut.

Dersom det ikke er kommet nye regler på plass innen 2025 vil departementet vurdere overgangsordningen på nytt.

Klikk her for å lese denne kunngjøringen med relevante lenker på regjeringens sider.

Foto: Trond A. Isaksen