Regjeringen deler ut penger til fagskoler

Publisert

Regjeringen gir 20 millioner kroner til fagskoler over hele landet, og regner med det med å sikre 500 nye toårige studieplasser fra høsten 2023. For Norges grønne fagskole – Vea sin del vil ikke disse midlene få noen betydning, men skolen er tildelt midler som styrker anleggsgartnerteknikerutdanningen gjennom et oppdatert digitalt klasserom.

– Dette er et betydelig løft i en viktig sektor, og vil sikre at enda flere får tilgang til utdanninger skreddersydd til arbeidsmarkedets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding regjeringen publiserte 21. februar.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, sier han

Fullt opptrappet er dette en økning av antall studieplasser på 14 prosent fra dagens nivå.

– Regjeringen vil gi fagskolene en enda viktigere rolle og vil prioritere både vekst og kvalitet for å møte framtidas kompetansebehov. I tillegg til flere studieplasser er det i statsbudsjettet for i år også bevilget 52 millioner kroner som blant annet skal gå til å utvikle nye fagskoletilbud, sier Borten Moe.  

 

Oslo, Viken, Innlandet og Vestland får flest studieplasser

Det er fylkeskommunene som har ansvar for fagskolene. I høst ble de invitert til å søke om midler til nye studieplasser. Flest søkte om midler til studieplasser innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag.

– Fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. Digitalisering og en aldrende befolkning gjør at behovet for disse studieplassene er stort, sier Borten Moe.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har fordelt midlene, men det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan pengene skal fordeles til den enkelte fagskole.

 

Digitalt klasserom ved Vea
Ved Norges grønne fagskole – Vea opplyser de om at de nye midlene fra regjeringen ikke vil få noen effekt for anleggsgartnerutdanningen ved skolen.

- Vi har foreløpig ikke mottatt svar på om vi får midler til nye studieplasser. Uansett er ikke anleggsgartnerteknikerutdanningen ny lenger og vil ikke omfattes av dette, sier leder for fagskoleavdelingen, Anne Hagen Bakken.

- Det vi imidlertid har søkt om midler til og fått, og som omhandler anleggsgartnerteknikerutdanningen, er penger til digitalt klasserom. Klassen vår har nå undervisning i et svært oppdatert digitalt klasserom med Smartboard og mange mindre skjermer, god egnet til nettundervisning nettmøter eller gruppearbeid med PC og skjerm, sier hun.

På spørsmål om det oppdaterte digitale klasserommet vil bety færre samlinger og mer distribuert undervisning over nett forteller Hagen Bakken at dette ikke vil bli tilfelle.

- Utdanningen er allerede redusert til åtte samlinger i året per modul og resten over nett, og vi ønsker ikke å redusere de fysiske samlingene ytterligere per nå. Studentene opplever at det er mye læring i å treffe folk fra yrkesfeltet og utveksle erfaringer, også etter skoletid, sier hun.

*

Videregående utdanning for voksne ved Vea har søknadsfrist 1. mars, mens fagskoleutdanningen har søknadsfrist 15. april.

Klikk her for lenker til søkeportalene