Samfunnskontrakter inngått i Trøndelag

Publisert

Mandag 30. januar inngikk anleggsgartnerbransjen i Trøndelag, opplæringskontorene SOA og OKAB, NHO Trøndelag og NAML en samfunnskontrakt med Skjetlein vgs i Trondheim, og dagen etter var det Mære Landbruksskole i Steinkjer sin tur til å sette navnetrekket sitt på en kontrakt som sikrer elevene læreplass etter endt utdanning ved skolen. Nå håper bransjen i Trøndelig på en vekst i antall lærlinger.

Det nærmer seg 1. mars og den ordinære søknadsfristen til videregående opplæring, og som vanlig står rekrutteringen til faget høyt på agendaen hos NAML på denne tiden av året.

Samfunnskontrakten har vist seg å være et svært godt virkemiddel for å rekruttere søkere til faget, og i forrige uke var det Skjetlein videregående og Mære Landsbuksskole sin tur til å inngå slike kontrakter. De to trøndelagsskolene, lokalisert i henholdsvis Trondheim og Steinkjer, har lenge slitt med å fylle opp klassene, og som et resultat av dette har bransjen i Trøndelag også fått for få lærlinger.

Nå har man tatt grep lokalt. Sammen med opplæringskontorene SOA og OKAB, NHO Trøndelag og NAML har skolene og bransjen nå inngått samfunnskontrakter etter samme mal som tidligere har vist seg å være en suksess både i sør og i vest. Avtalene gjelder for tre år, og garanterer læreplass til elevene som søker seg til faget vårt.

For å kvalifisere til læreplass må elevene kunne krysse av på følgende kriterier:

  • Alle fag på VG1 og VG2 må være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Gjennomført utplassering i bedrift, der to uker på våren skal være i en av avtalepartnernes bedrifter
  • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister for systemet.

Felles forpliktende samarbeid
Styreleder Ola Høeg i NAML Nord forteller at prosessen rundt samfunnskontraktene ble startet for om lag et år siden, og at både skolene og bedriftene som ble kontaktet utelukkende har vært positive.

- Vi har flere bedrifter her oppe som har holdt på i en mannsalder, og vi har lange og gode tradisjoner for å samarbeide med skolene på tvers av bransjen. Likevel er dette første gang vi har gått inn i et felles, forpliktende samarbeid, og bakgrunnen er selvsagt behovet for flere lærlinger.

- Vi har fått veldig god hjelp fra NAML sentralt, som både har delt erfaringer med oss og gitt oss gode råd. Vi har også fått utelukkende positiv respons i bransjen, og vi har samlet bedrifter både innenfra og utenfra NAML-familien. Alle ser behovet for flere lærlinger, sier han.

Fra bransjen stilte Nypan Hage & Anlegg AS, 3Kløver AS og Anleggsgartner 1 AS ved begge skolene, mens Park og Anleggstjenester AS var til stede ved Skjetlein og Kurt Bye AS ved Mære. Flere bedrifter er ventet å slutte seg formelt til avtalen på et senere tidspunkt, da et litt utfordrende vær gjorde at noen måtte melde forfall til kontraktsinngåelsene.

- I tillegg har vi et berettiget håp om at den private landbruksskolen Øya vgs i Melhus også vil slutte seg til oss på sikt, sier Ola Høeg.

Samfunnskontrakter inngått i Trøndelag_Innfyll 1.png


Håper på fulle klasser

Rektor Edward Georg Hagen ved Skjetlein skryter av samarbeidet skolen har hatt med næringen og opplæringskontorene fram til i dag, og ser fram til et enda tettere samarbeid de neste årene.

- Det var kjærkomment å få denne samfunnskontrakten i havn, og vi både håper og tror at den vil hjelpe oss til å hente nye elever. Anleggsgartnerfaget har hittil falt litt mellom to stoler her hos oss, sier han, og viser da til gapet mellom naturbruk og byggfag.

- Vi har plass til 15 anleggsgartnerelever, men de siste årene har vi kun ligget rundt halvparten. Dette skoleåret startet vi med ni elever, og etter litt frafall i starten har vi nå seks elever igjen.

- Når det gjelder de neste årene er jeg er imidlertid optimist. Fylket har fått midler fra departementet for å styrke denne typen satsinger, og samfunnskontrakten vil gjøre tilbudet vårt enda bedre. Med to utplasseringsperioder i bedrift i løpet av utdanningsløpet her hos oss vil elevene tidlig komme i kontakt med næringen, og summen av alt dette tror jeg vil bli et godt utdanningstilbud både hos oss og ved Mære - og ikke minst et løft i antall lærlinger, sier han.

Gir trygghet til foreldrene
Faglærer Gunnar Johansen ved Mære tror også at samfunnskontrakten vil gjøre det lettere å rekruttere elever til anleggsgartnerfaget, og han mener den vil ha vel så stor effekt på foreldrene som på ungdommene.

- Foreldrene, og særlig mor, er viktige rådgivere når ungdom skal velge utdanning. Sett fra et foreldreperspektiv virker nok lærlingegarantien betryggende. Samtidig har vi en del utfordringer her oppe som samfunnskontrakten ikke er i stand til å løse, og avstanden mellom boligadresse og firmaadresse er en av disse. For ungdommer som ennå ikke kjører bil er det langt fra Mære til Trondheim, og derfor er det viktig for oss å ha et litt bredere perspektiv enn kun anleggsgartnerbedrifter når det gjelder læreplasser.

- Entreprenørbedrifter med anleggsgartnere er ett av alternativene vi benytter oss av, og vi samarbeider også med gartnerfaget. I tillegg har vi noen ganger sendt lærlinger ut av fylket, både nordover til Mo i Rana og Bodø og sørover til Østlandet. De siste årene har imidlertid trenden vært at bygdeungdommen virker litt redd for å reise ut, sier han.

Siden Mære ikke har byggfag er det VG1 naturbruk som er inngangsporten til anleggsgartnerfaget i Steinkjer. De siste årene har elevtallet i anleggsgartnerklassen ligget på pluss/minus ti. Antallet elever dette skoleåret er åtte.

*
Klikk her for omtale og bilder fra kontraktsinngåelsen ved Skjetlein VGS

Her finner du bilder fra kontraktsinngåelsen ved Mære Landbruksskole

Samfunnskontrakter inngått i Trøndelag_Innfyll 2.png