Stor interesse for kurs om etablering av regnbed

Publisert

Fire uker før påmeldingsfristen utløper er 19 av 25 plasser til kurset «Lær å etablere et regnbed som virker» ved Vea 13. til 15. juni reservert. Faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim lover et kurs med både forelesninger, teoretisk gruppearbeid og praktiske økter.

For en anleggsgartner bør det være like naturlig å anlegge et regnbed som å sette opp en støttemur eller plante en hekk. Med kompetansen du får gjennom dette kurset skal du kunne planlegge, dimensjonere, etablere og ikke minst skjøtte mindre regnbed-prosjekter uten å behøve bistand fra en Landskapsarkitekt eller VA-ingeniør, skriver Vea i omtalen sin av kurset «Lær å etablere regnbed som virker».

Kurset arrangeres ved Norges grønne fagskole – Vea mellom 13. og 15. juni i år, og påmeldingsfristen er 1. juni. Dersom du ønsker å delta bør du imidlertid ikke vente for lenge med å melde deg på, for 19 av de 25 plassene på kurset er allerede tatt.

Klikk her for informasjon og påmeldingslenke

 

R5-oversiktsbilde 2.JPG

 

Arrangeres for første gang
Kurset er spesielt tilrettelagt for gartnere og anleggsgartnere, og faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim ved Vea forteller at det er første gang fagskolen kjører et slikt kurs.

- På den praktiske siden skal vi både grave i jorden, forme landskapet, sette ned planter og kjøre vanningstester. Vi skal teste vannveien, altså at vannet havner der vi vil ha det, og vi skal teste at hastigheten på vannet inn er riktig og god, sier han.

Forut for disse praktiske øvelsene skal de lokale grunnforholdene testes, og det skal også foretas beregninger for å trekke av vanninfiltrasjonen i starten.

- Målsetningen er å simulere en gitt nedbørshendelse, teste om vi har riktige dimensjoner og finne mettet hydraulisk konduktivitet. Det betyr at det også blir en solid dose teori i dette kurset, forteller Nyheim.

 

Regnbed festplassen Sogn hagekoloni.JPG

 

Tre dagers intensiv læring
Han poengterer at kursdeltagerne etter endt kurs skal kunne bruke kunnskapen hvor som helst i landet.

- Lokal overvannsdisponering dreier seg i veldig stor grad om lokale forhold. Det er en stor variasjon i topografien her i landet, og også store forskjeller når det gjelder nedbørsmengder. Derfor må kursdeltagerne sette seg godt inn i lokale forhold, sier han.

Et annet element er skjøttingen av regnbedet etter at det er etablert.

- Regnbed må planlegges, etableres og skjøttes riktig for at det skal fungere etter intensjonen.

Det bygges mange fine regnbed rundt om, men vi ser ofte at de ikke bygges riktig eller skjøttes slik det skal. Da forsvinner effekten også, sier Nyland.

Sammen med sjefsingeniør Bent Braskerud i Oslo kommune inviterer han nå altså til tre dagers intensiv læring ved Vea. Prisen for kurset er 6.900 kroner, og for langveisfarende kan skolen tilby både overnatting og mat. Det må bestilles ved påmelding.

Lenke til påmelding finner du her

 

Regnbed Grefsen 2021.JPG

Fotos: Bent Braskerud