Verdien av et sterkt nettverk av gode bransjekolleger

Publisert

Jo mindre anleggsgartnerbedriften din er, jo større utbytte vil du ha av et NAML-medlemskap, mener daglig leder Anders Garnes hos Anleggsgartnermester Wikholm AS. Han håper på en kraftig medlemsvekst i NAML i løpet av sommeren og høsten.

Om jeg skal trekke fram tre ting som gjør medlemskapet vårt i NAML så verdifullt for oss, er nok svaret innkjøpsavtalene, styringsverktøyet NAML Pro og ikke minst det gode faglige fellesskapet på tvers av hele landet som vi er en del av, sa daglig leder og anleggsgartnermester Rune Tangen i Tangen Uteanlegg AS til NAML-nytt i mai.

Den saken finner du her

I en norsk målestokk er Tangen Uteanlegg en relativt liten bransjeaktør. Hvordan ser de større norske aktørene på medlemskapet sitt? Er utbyttet deres det samme som det Rune Tangen trekker fram?

Vi har snakket med daglig leder Anders Garnes hos Anleggsgartnermester Wikholm AS om hvilke verdier de får ut av medlemskapet sitt og hvordan de selv bidrar til NAML-fellesskapet.

Er med og setter dagsorden
- Som en stor regional aktør er vi med å sette dagsorden for anleggsgartnernæringen i Bergen og på Vestlandet, sier Anders.

- Sammen med våre kollegaer/konkurrenter avholdes det jevnlige møter og treffpunkt hvor temaene er aktuelle problemstillinger som hvordan vi kan få flere ungdommer/lærlinger til faget og hvordan vi kan gjøre oss mer interessant for ungdommen, sier han.

- Andre diskusjoner går på hvordan vi kan fremstå som en ryddig og god næring, og aktuelle virkemidler i slike sammenhenger kan for eksempel være å arrangere felles treffpunkt med politikere for å påvirke rammebetingelser, belyse begrensinger og muligheter i det grønne skiftet osv.

- Vi prøver alltid å bidra i slike sammenhenger i lys av posisjonen vår her vest, og NAML både nasjonalt og regionalt er på mange måter limet som holder oss og bransjekollegaene våre sammen om slike tiltak.

Dermed er Anders Garnes helt på linje med Rune Tangen når det gjelder verdien av det faglige fellesskapet i NAML, og han påpeker at dette gjelder uavhengig av størrelse på bedriftene.

Verdifulle kurs og webinarer
- I det nasjonale bildet er vi ikke av de største aktørene, selv om vi her vest er helt der oppe. Først og fremst er vi alle anleggsgartnere, og fra vårt ståsted synes vi det er både kjekt og nyttig å høre «hvordan det står til» rundt forbi. Nyvinninger som er blitt tatt i bruk, om det gjelder HMS, effektivitet eller miljøet, er vi alle opptatt av, poengterer han.

- NAML er med i BNL og NHO, som igjen prøver å påvirke politiske avgjørelser i vår favør. Jo flere som er med, jo tyngre blir vi og jo mer makt får vi.

Anleggsgartnermester Wikholm AS finner også stor verdi i kursene og webinarene som NAML står bak eller formidler.

- Utdanningen, minikursene og webinarene som arrangeres prøver vi alltid å våre delaktige i. Hvis ikke næringen deltar faller også tilbudene bort. Vi tar vårt ansvar og sender ansatte på etterutdanning, ukeskurs og dagskurs. Webinarer er også viktig for oss.

- Nettverket som hver og en av våre ansatte opparbeider seg på disse samlingene, om det er faglig eller bare sosialt, er svært nyttig både for oss og de andre. Hvis en møter på utfordringer av en eller annen karakter er det stor sannsynlighet for at noen har møtt på denne tidligere. Da er en telefonsamtale til en «kjenning» lett å ta, sier Anders, som håper å se en medlemsvekst i NAML i løpet av sommeren og høsten.

- Jo mindre bedrift, jo større vil jeg si at potensialet for et utbytte av et medlemskap er. Når vi med vår størrelse får dette til å gå i kraftig pluss bør det være veldig lett å regne hjem for dem som er mindre og ferskere i bransjen enn oss. Et NAML-medlemskap er veien inn i varmen, avslutter han.