Medlemskap i BNL og NHO

NAML er en av 14 bransjeorganisasjoner under Byggenæringens Landsforening, som i tur er en av 16 landsforeninger under Næringslivets Hovedorganisasjon. Når du melder deg inn i NAML blir du automatisk medlem både i NHO og BNL og får tilgang til en rekke fordeler.

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO er Norges største fellesskap for bedrifter og et medlemskap her gir deg som arbeidsgiver tilgang til et stort støtteapparat. I tillegg til Hovedkontoret i Oslo, består NHO av 10 regionforeninger med 16 lokale regionskontor. Det sikrer deg rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse der du er.

I NHOs digitale arbeidsgiverportal Arbinn.no finner du svar på alt du måtte lure på om arbeidsgiveransvar, juridiske spørsmål og HMS. NHO arrangerer også en rekke fysiske og digitale kurs med relevant arbeidsgiverinformasjon.  

Ønsker du å snakke med et ekste menneske? Som medlem kan du ringe NHOs kompetente ansatte om alt fra traiffspørsmål til lokale problemstillinger. 

Per 2021 består NHO-fellesskapet av over 29.000 medlemsbedrifter med over 580.000 årsverk, NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

Les mer om NHO her

 

Byggenæringens Landsforening

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Her er NAML en av 14 deltakende bransjeforeninger, som i fellesskap utgjør byggenøringens stemme både innad i NHO-familien - og i kontakt med myndigheter og beslutningstakere. 

I tillegg til å bli en del av fellesskapet, får du via medlemskap i BNL tilgang til: 

  • Juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser
  • Løpende orientering om aktuelle saker for bransjen
  • Hjelp i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
  • Rekrutterings-, fagopplærings-, etter- og videreutdannings- og lederutdanningsspørsmål
  • Rådgivning og hjelp i næringslivsspørsmål
  • Hjelp til kontakt med offentlige organer og myndigheter
  • Tilgang til viktige og oppdaterte markedsprognoser og statistikk
  • Utdanningstilbud, kurs og konferanser.
  • Veiledning vedr. forsknings- og utviklingsprosjekter

Les mer om BNL her