Rapport fra Arendal og Tønsberg

Publisert

Høstsesongen 2023 har startet med et smell for administrasjonen i NAML, og de siste dagene av august har blitt brukt til både Arendalsuka, fagdager i Tønsberg, og nå – helt på tampen av måneden – den store Have & Landskaps-messen i Slagelse i Danmark.

- Arendalsuka i år ble på mange måter beviset på at det nytter å drive påvirkningsarbeid, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

Onsdag 16. august besøkte hun Arendal som ren observatør, og en av tingene hun la merke til var hvordan dimensjonering av videregående skole tilpasset næringslivets behov i år var et svært aktuelt tema under den politiske festivalen.

 

Oppløftende tur til Arendal
- Diskusjonene rundt dimensjoneringen av skoletilbudet og behovet for å få finansieringen av fagskolen inn på statsbudsjettet var den største opplevelsen min i Arendal. Dette ble gjentatt i mange debatter av flere ulike politikere, og det viser at det går an å nå fram til slutt – bare vi jobber målbevisst nok over tid.

- Tore D Carlsen er et godt eksempel på nettopp dette i bransjen vår, og også internt i NAML. Det er imponerende hvordan han står på for rekrutteringen til faget, og han har etter hvert bygget seg opp et stort og sterkt politisk nettverk. Det er på denne måten vi kan nå fram, og nå håper jeg at det som ble diskutert i Arendal litt etter litt blir omgjort til praktisk politikk.

- Dette er jo også noe vi i NAML sentralt har vært opptatt av, og vi har svart på høringer og benyttet alle mulighetene som finnes for å påvirke. Verken vår bransje eller resten av næringslivet kan leve med at dimensjoneringen av den videregående skolen skal være et internt fylkespolitisk anliggende.

- På individnivå er det veldig bra at det er et rikt og variert utdanningstilbud som elevene kan velge blant, men dette tilbudet trenger også å samsvare med de reelle behovene samfunnet står overfor. I dag – og i mange år fremover – er fagarbeidere et slikt behov, og derfor er jeg glad for at det nå kan se ut til at vi er hørt, sier Merete.

 

338cae91-3b80-4c65-9e30-0118dde6c6cc.jpg

 

Fagdager i Tønsberg
Det var med andre ord en fornøyd daglig leder i NAML som torsdag 17. august satte kursen fra Arendal og til Tønsberg, hvor NAML inviterte medlemmene til fagdager med innlagt sosial sammenkomst på Bolærne torsdagskvelden. 40 medlemmer stilte opp, og det temaet som ble diskutert med størst innlevelse i år var jord.

- Har vi nok kunnskap på dette området? Kan vi bli bedre? Dette var to av spørsmålene som ble stilt, og det vi i administrasjonen sitter igjen med etter disse diskusjonene er at vi aldri kan bli gode nok. Derfor er jord et tema vi nå vil bruke litt tid på, og hvor vi vil hente inn eksperter som kan lære oss mer gjennom webinarer.

- Som mange sikkert har fått med seg har vi den siste tiden kjørt flere vellykkede webinarer sammen med fagfellesskapet vårt i byggenæringen. Her har vi blant annet drøftet typiske arbeidsgiverspørsmål, og fremmøtet har vært godt. Mellom 40 og 100 deltakere har logget seg på disse møtene som finner sted om morgenen annenhver tirsdag.

- Nå er tiden inne til å fokusere på jord, og der er det mange interessante problemstillinger å ta tak i – spesielt i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Må for eksempel kvaliteten bestandig være optimal? Det vil i mange tilfeller utelukke gjenbruk. Så hvor går grensen for hva som er godt nok? Og hvordan kan vi hjelpe anleggsgartneren til å treffe disse beslutningene, og stå i dem?

- Jeg ser fram til å fortsette diskusjonene som ble påbegynt i Tønsberg utover høsten i webinar-form, sier Merete.

 

a56df7ef-67fb-493c-9cfc-70a3bcf8621d.jpg

 

Vea, Park og anleggsmessen og Grønn galla
Tønsberg siste seg fra sin beste side de to dagene NAML var i byen, og det sosiale samværet på Bolærne ble til en strålende sommerfest med innlagt bading. Etter en særdeles våt sommer ble det et hyggelig avbrekk fra nedbørsmengdene som ellers har preget sommeren, og som også ble et tema under fagdagen.

- I tillegg diskuterte vi selvsagt det forestående hundreårsjubileet til Norges grønne fagskole – Vea. Dit har vi nå lagt høstmøtet vårt i rekrutteringsnettverket 1. og 2. november, og til det møtet håper jeg at mange medlemmer møter opp.

- Selv om Arendalsuka som nevnt indikerte at vi nå er i ferd med å trenge gjennom på politisk nivå når det gjelder rekrutteringen til faget er det særdeles viktig med en tett og god dialog med de ulike skolene også. De stiller på Vea i begynnelsen av november, og det bør så mange som mulig av oss også gjøre, sier Merete.

I tillegg håper hun at medlemmene vil finne veien til Park og anleggsmessen på Lillestrøm 8. og 9. november, og til Grønn galla som arrangeres i Drammen 15. og 16. november.

- Til slutt vil jeg også oppfordre medlemmene våre til å melde inn forslag til oss dersom det er temaer de ønsker at vi skal ta opp på samlinger, messer eller webinarer. Vi er her for dere, og vi er til for å brukes, avslutter hun.

 

a5801fab-1f63-4966-b7ff-3bf9ae0ec1ce.JPG