To aktuelle høringsforslag fra Standard Norge

Publisert

NAML er involvert i Standard Norge sitt arbeid med revidering av eldre standarder og opprettelse av nye standarder. Nå ligger to slike ute til høring, med høringsfrist henholdsvis 5. og 20. april.

En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard. I Norge er standardisering noe som gjøres av private og offentlige aktører i samspill, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard. 

Den formelle definisjonen av ordet standard er «Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng.»

En standard utarbeides etter initiativ fra interessegrupper, og gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. Standarden regulerer hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres, og er et forslag til valg av løsning. Standarden bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre varer, produksjonsprosesser og tjenester, er ofte frivillig å bruke, og gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter. (Sitat: Standard Norge)

Nå er altså to relevante høringsforslag fra Standard Norge ute til høring. TS 3770 - Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder har høringsfrist 5. april og NS 3846 - Verdivurdering av trær har høringsfrist 20. april.

Her finner du høringsforslagene: https://www.standard.no/standarder-pa-horing/

 

Ny standard for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder
Forslaget til ny standard for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder ble publisert av Standard Norge 23. januar i år, og komiteens mandat her var å lage norske standarder i en serie for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser for å gjøre overgangen fra fossile drivstoff til utslippsfrie drivstoff lettere. Komiteen skulle også vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Fra NAML har fagansvarlig Bjørn Aakerholt deltatt i arbeidet, og internt har han trukket veksler på Vaar Havnelid med flere fra Skaaret Landskap AS i dette arbeidet.

Dokumentet som nå foreligger, og som i første omgang vil bli utgitt som en Teknisk Spesifikasjon (TS), spesifiserer tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på å redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder.

Det pågår mye utvikling på dette området, og planen er at dokumentet skal revideres ganske snart og da utgis som Norsk Standard. Innspill til høringen vil derfor kunne bidra både til forbedring av SN/TS 3770:2023 og til utarbeidelsen av en Norsk Standard (NS 3770) om få år.

 

IMG_8464.jpg

 

Norsk Standard for verdivurdering av trær
Standarden NS 3846 beskriver en netode for verdivurdering av trær som vokser i gatemiljø, parker, hager, friområder, naturtomt eller lignende. Resultatet blir en sum som tilsvarer eierens tap ved ulovlig felling eller skade.

Metoden tar dermed sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær, og den kan også benyttes til å verdivurdere trær i situasjoner der det er ønskelig å synliggjøre trærnes verdi i forbindelse med vurdering av et område.

Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 591 Verdivurdering av trær, hvor NAML har deltatt ved styreleder Karsten Raddatz.

 

Nytt høringssystem for standarder
Nytt fra mandag 6. mars er at Standard Norge nå har lansert en ny portal for standarder som er på høring. Målet med dette er økt brukervennlighet og større engasjement rundt standardisering.

Åpenhet er et av hovedprinsippene i standardisering. Alle standarder som utvikles, blir sendt på høring. Når et forslag til standard er klart, gjøres det tilgjengelig i høringssystemet og alle interessenter kan gi sine høringskommentarer.

– Høring er en viktig del av prosessen fram til en ferdig standard. Kommentarene vi får gjennom høringssystemet, bidrar til at standardene blir bedre. Med den nye portalen blir det enklere å lese og kommentere høringsforslag, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Med det nye høringssystemet tar Standard Norge et viktig steg mot en stadig mer digital standardiseringsprosess.

– Vi er stolte av at denne tjenesten er utviklet og levert av vårt datterselskap Standards Digital. Løsningen er allerede i bruk hos flere av deres kunder, sier Mehus.

Les mer om standardiseringsprosessen

 

IMG_5329.jpg