Rigger seg for en utslippsfri framtid

Publisert

OSLO: Braathen Landskapsentreprenør AS satser tungt på el-maskiner og utstyr. De ønsker å være ledende på det grønne skiftet innenfor anleggsgartnerbransjen, og rigger seg nå for en framtid hvor kravet om å utslippsfrie anleggsplasser vil bli vanligere og vanligere.

Med fem store gravemaskiner og to store lastebiler i tillegg til flere mindre gravemaskiner og hjullastere på el-drift har maskinparken til Braathen Landskapsentreprenør AS allerede tatt et langt skritt i retning av en utslippsfri framtid.

Den seneste tilveksten til den elektriske maskinparken er en 500 kilos helelektrisk vibroplate som nettopp er tatt i bruk.

– Hovedoppdragskundene våre er stat og kommune. De offentlige byggherrene har tatt en tydelig posisjon når det gjelder krav til el-drift i kontraktene, og vi ser at de store private utbyggerne også kommer etter. Derfor er det viktig for oss som en stor aktør i disse markedene å ta en lederposisjon. Det er vi i ferd med å gjøre med el-satsingen vår, sier Kai Vegar Østnes, avdelingsleder infrastruktur i Braathen Landskapsentreprenør.

Rigger seg for en utslippsfri framtid 2.jpg

Klosterenga park
Et av prosjektene som nå gjennomføres utslippsfritt er Klosterenga park i Oslo, med en kontraktsverdi på 75 millioner kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom VAV, Bymiljøetaten og Kulturetaten i Oslo kommune, og ifølge en pressemelding fra Braathen Landskapsentreprenør omfatter kontrakten blant annet åpning av Hovinbekken som et flomdempende tiltak som skal spille sammen med overvannshåndteringen i parken.

– Prosjektet passer inn i vår satsning på utslippsfri drift av anleggsplasser og er planlagt utført med nullutslippsteknologi, sier styreleder Tom Borthen i den nevnte pressemeldingen, og legger til at bedriften ser det som en god mulighet til å videreutvikle sine arbeidsmetoder med nullutslipp.

– Denne kontrakten skal være 100 prosent utslippsfritt utført, uten NOE unntak, sier Kai Vegar Østnes.

– Dette viser at innovasjon og utvikling går raskt når både oppdragsgiver og entreprenør legger hodet i bløt for å få det til, slår han fast

NAML-nytt vil komme tilbake med en egen reportasje om Klosterenga park senere i høst.

Jobben starter med byggestrømmen
Når det gjelder det praktiske omkring el-drift på byggeplassene forteller Østnes at jobbene nå starter med å planlegge for minimum 63 ampere byggestrøm.

– De store maskinene kjører vi på kabeldrift, og en av fordelene med dette er at vi unngår ladepauser. Dermed er arbeidsdagen til forveksling lik arbeidsdagen på en byggeplass med fossildrift, sier han.

– Når det gjelder de to elektriske lastebilene våre med tipp og krok kommer ladingen an på kjøremønsteret i løpet av dagen. Dersom vi trenger å lade kombinerer vi gjerne det med hviletiden for sjåførene, og selve ladingen gjør vi hos Cirkle K på Furuset. Vi skulle imidlertid gjerne sett at det ble lagt opp til flere hurtigladere for tungtransport. Slik det er nå er bilene våre for store for plassen som er satt av til hver hurtiglader, og dermed sperrer vi for andre biler den tiden vi lader, legger han til.

Rigger seg for en utslippsfri framtid 3.jpg

Tre elektriske VA-prosjekt
Akkurat nå har Braathen Landskapsentreprenør tre VA-prosjekter som driftes helt eller delvis elektrisk, inklusive nullutslipps-prosjektet Klosterenga park. Når det gjelder nullutslippsprosjekt med krav til at transport av alle gravemasser og pukkmasser inn og ut også skal gjennomføres utslippsfritt ser Østnes få problemer.

– I den grad vi ikke klarer å levere utslippsfritt gjelder dette transporten inn og ut av de tyngste maskinene. Maskiner på over 13 tonn må på semi-bil, og slike finnes foreløpig ikke med el-drift. Behovet for disse er imidlertid svært begrenset, så for alle praktiske formål kan vi levere utslippsfritt fra A til Å, sier han.

Når det gjelder hvor smertegrensen går for å kunne levere en utslippsfri entreprise estimerer han den til en kontraktsverdi på rundt en halv million.

Om kontraktene er mindre enn det vil det akkurat nå bli for omfattende logistisk å rigge oss til for ren el-drift. Men på denne fronten skjer det mye for tiden når det gjelder løsninger med batteribanker, så det som er en økonomisk smertegrense for oss i dag vil nok snart være annerledes, poengterer han.

Rigger seg for en utslippsfri framtid 4.jpg