Strandman flytter fra Tønsberg til Sandefjord

Publisert

43 år etter at Anleggsgartnerfirma Strandman AS etablerte seg i Tønsberg er kontor og lager i hjembyen i ferd med å bli for liten for bedriften. Nå gir de opp jakten etter en ny og større tomt, og melder snarlig flytting til nabokommunen Sandefjord.

- Vi har rett og slett vokst ut av lokalene våre på Velle i Tønsberg, og trenger større plass. Derfor har vi nå bestemt oss for å flytte til Sandefjord, sier daglig leder Ruben Høie i Anleggsgartnerfirma Strandman AS.

Den nye adressen deres blir industriområdet Borgeskogen like ved E18, midt mellom Tønsberg og Sandefjord, men altså i Sandefjord kommune.

- Vi overtar tomten i mai 2023 og vil mer eller mindre umiddelbart gå i gang med byggingen. Innflyttingen blir en eller annen gang i 2024, forteller han.

 

En tomt for fremtiden
Mens området Strandman i dag disponerer er i underkant av seks mål, blir det nye området hele 20 mål.

- Vi kjøper en tomt for fremtiden, hvor vi både kan vokse videre og samlokalisere oss med Grøntanlegg Sandefjord AS, som vi eier, og Nøtterø Asfalt, som vi eier en del av, sier Ruben.

Han forteller at Nøtterø Asfalt vil leve videre som eget selskap og varemerke etter samlokaliseringen, mens Grøntanlegg Sandefjord AS nå vil fusjoneres inn i Strandman.

- Denne fusjonen er berammet til 1. november, så den er svært nært forestående, sier han.

Les mer om dette oppkjøpet her (fra april 2021)

 

Flytting eneste utvei
Det er med delte følelser at Strandman nå planlegger flyttingen fra Tønsberg.

- Vi er et Tønsberg-firma, og har trivdes veldig godt her i byen, med nærhet til kundene våre. Men når det ikke er arealer avsatt til virksomheter som vår, og heller ikke er mulig å få regulert noe område, er dette den eneste utveien vår.

- Flyttingen vil ikke få noen betydning for det geografiske satsingsområdet vårt. Det vil fortsatt være Vestfold, og Tønsberg kommer selvsagt til å bli et veldig viktig marked for oss også fremover, sier Ruben.

I likhet med resten av bransjen er han spent på hvordan de høye rentene og strømprisene vil påvirke markedet fremover, men denne usikkerheten vil ikke påvirke de forestående flytteplanene.

- For oss handler dette om å se ti år frem i tid. Vi må tørre å se potensialet og mulighetene, og å handle deretter. Selv om vi fort kan oppleve at rentene og strømprisene fort kan gjøre noe med markedet på kort sikt, er dette et langsiktig prosjekt som det nå er riktig av oss å gjennomføre, avslutter han.

*

På bildet: Økonomisjef Jørn Reiersgård (t.v.) og daglig leder Ruben Høie i Strandman. Foto: Aleksander Limkjær/Tønsbergs Blad