Vellykket kurs i etablering av regnbed

Publisert

En rekord-tørr mai og juni over hele Østlandet gjorde at kurset «Lær å etablere et regnbed som virker» ved Norges grønne fagskole – Vea foregikk under usedvanlig tørre forhold denne uken. Tydeligere kunne det sannsynligvis ikke vært markert at regnvann er en verdifull ressurs som må tas godt vare på, og det var dermed også et svært aktuelt tema de 21 kursdeltakerne fikk en innføring i fra 13. til 15. juni.

Nyutdannet anleggsgartner Emilie Dalevoll fra Braathen Landskap var en av kursdeltakerne da Vea for aller første gang inviterte til kurs i etablering av regnbed. Da NAML-nytt snakket med henne på onsdagen var hun midtveis i kurset, og veldig fornøyd med både det teoretiske og det praktiske utbyttet.

- Jeg tenker at overvann og hvordan vi tar vare på denne ressursen vil bli en mer og mer aktuell problemstilling, og som utførende mener jeg det er viktig at vi anleggsgartnere har kompetansen også på den teoretiske delen. Slik kan vi komme tidligere inn i prosjektene og være med å bestemme litt, sier hun.

- For mindre anlegg gir det oss også muligheten til å gjennomføre prosjektene selv uten å måtte trekke veksler på andre, sier hun.

Hun var spesielt fornøyd med miksen av teori og praksis under kurset, hvor kursdeltakerne fikk testet ut i praksis det de lærte bare timer tidligere.

 Image (7).jpeg

 

Regnbed i regnbyen Bergen
En annen fornøyd kursdeltaker var Roy Scholten, spesialkonsulent park i byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune. Han hadde tatt turen østover sammen med to kolleger, og da NAML-nytt fikk ham i tale på torsdagen var de akkurat begynt på hjemreisen vestover igjen.

 - Utbyttet vårt har vært veldig bra. Vi har lært masse om hvordan regnbed skal utformes, og om hvordan vi kan regne ut vannmengdene bedene skal dimensjoneres for.

Scholten jobbet i hele 18 år som anleggsgartner hos Anleggsgartnermester Wikholm AS før han begynte i Bergen kommune for to år siden, hvor en av oppgavene hans nå er å forvalte de mange driftsavtalene kommunen har med ulike anleggsgartnerbedrifter for byens gater og parker. Han forteller at regnbed nå er på full fart inn i bybildet også i regnbyen Bergen.

- Haugeveien, Strandgaten og Nygårdshøyden er tre av områdene hvor vi allerede er oppe og står med slike tiltak, sier han.

 

Image (6).jpeg

Tørt mellom hvert regnskyll
- Det er ganske store utfordringer rundt det å bygge regnbed, og min observasjon i dag er at dette er noe anleggsgartnerbransjen må bli flinkere til. Bransjen virker å ha kompetansen i orden når det gjelder grønne tak og permeable dekker, men regnbed sliter den med.

Denne kraftsalven leverte sjefsingeniør (PhD) Bent Braskerud i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune da NAML-nytt snakket med ham i januar 2021.

Den saken finner du ved å klikke her

To og et halvt senere var det den samme Braskerud som stod for opplæringen da han, sammen med Veas faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim, hadde et solid knippe anleggsgartnere på skolebenken under regnbedkurset ved Vea.

- Personlig er jeg veldig fornøyd med disse tre dagene. I tillegg til anleggsgartnere – som utgjorde flertallet av kursdeltakerne – hadde vi med både kommunalt ansatte, en landskapsarkitekt, en VA-ingeniør og ansatte fra andre private virksomheter, sier han.

Noen av deltakerne hadde laget regnbed tidligere, andre ikke, men alle følte at de trengte mer kunnskap.

- Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at deltakerne har hatt et godt utbytte, sier han, og det tørre været under kurset kommenterer han på denne måten:

- Det at det er tørt mellom hvert regnskyll er nok den nye normalen, og aktualiserer hvor viktig slike kurs som dette er for å forberede byene våre på ekstremnedbør og lange tørkeperioder.

 

Image (5).jpeg

Fotos: Grethe Bøhn Busterud