Ruben Høie er ny styreleder i NAML

Publisert

Under årsmøtet i NAML i Narvik 8. og 9. mars ble Ruben Høie valgt til ny styreleder i bransjeforeningen. Han er nå den 26. styrelederen (tidligere landsformann) i NAML fra 1931.

Helgen 8. og 9. mars ble det avholdt årsmøte i Norske Anleggsgartnere – Miljø og Landskapsentreprenører, NAML, i Narvik, og nesten seksti deltakere med 34 bedrifter representert hadde funnet veien nordover til den tredje største byen i Nordland. I tillegg dukket det opp bransjekolleger fra både Trädgårdsanleggerne i Sverige og Danske anleggsgartnere, i god nordisk samarbeidsånd.

Den kanskje viktigste saken på dagsorden var valg av nytt styre, hvor Karsten Totland Raddatz takket for seg etter fire år som styrets leder, og hvor også Tim Fosvold takket av etter seks år i styret. Beata-Alice Rosted (assisterende distriktssjef Oslo, Agaia) og Tor Herman Larsen (avdelingsleder Mandal, Landskapsentreprenørene) var innstilt som nye styremedlemmer. Ruben Høie (daglig leder, Strandman) og Florian Aschwanden (daglig leder, A.Marcussen) stod ikke på valg.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til valgkomiteens innstilling, og ny styreleder i NAML etter årsmøtehelgen i Narvik er Ruben Høie. Beata-Alice Rosted ble valgt til styrets nestleder.

 

Styremedlem siden 2017
I Ruben har NAML fått en styreleder med lang fartstid både innenfor faget og innenfor organisasjonen, hvor han har vært styremedlem helt tilbake siden 2017. Han er utdannet anleggsmaskinfører fra teknisk fagskole, bygg og anlegg, med spesialisering innenfor anlegg. Han har også en bachelor som landskapsingeniør fra NMBU – Norge miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, og begynte etter endt utdanning i Strandman AS som leder for grønt-vedlikehold, hvor han deretter ble daglig leder i 2018.

På spørsmål om hvorfor han takket ja til vervet som styreleder i NAML, er Ruben klokkeklar.

- Som bransje er vi inne i en veldig spennende tid, og vi har mye å tilføre det grønne skiftet. Vi har en omfattende og unik kompetanse som er helt avgjørende for at vi som samfunn skal lykkes med å skape en mer bærekraftig framtid.

Eksempler som både Ruben og en rekke bransjekolleger trekker fram når det gjelder dette, er disse:

  • Øke biologisk mangfold i byen
  • Fokus på ressursutnyttelser og bærekraftig utvikling
  • Bidra til naturrestaurering
  • Bruke kortreist materiale
  • Utføre godt og kvalitetsriktig håndverk
  • Nullutslippsanlegg

 

Klar bestilling fra årsmøtet
- Jeg synes at utviklingen av selve organisasjonen NAML akkurat nå er veldig spennende. Årsmøtet var klar i sin bestilling når det gjelder å henge med i tiden, og å være til stede for medlemmene. Den utfordringen er jeg klar for å ta, og sammen med en dyktig administrasjon, en fin og flink gjeng i styret, engasjerte regionstyrer, og ikke minst arbeidsgruppen som nå er satt ned for å jobbe med det organisasjonsmessige, tror jeg vi vil få til mye bra fremover, sier Ruben.

- I tillegg er jeg glad for at tidligere styreleder Karsten Totland Raddatz har sagt ja til å fortsette den viktige jobben han har gjort inn mot NHO-fellesskapet. På den fronten skjer det også veldig mye viktig fremover, og det blir bra å ha Karsten som talspersonen vår i NHO, hvor han vil rapportere direkte til styret.

Les også: Karsten Totland Raddatz ny styreleder i NAML (publisert i juni 2020)

 

Fortsatt en stor jobb å gjøre
Som de fleste sikket har fått med seg har NAML nylig ansatt ny fagansvarlig, etter at Bjørn Aakerholt i vinter bestemte seg for at fire år med pendling fra Sandefjord var nok. Ny fagansvarlig er Ida Tindeskog.

Dermed skjer det nå endringer i administrasjonen og styret mer eller mindre samtidig, uten at Ruben ser dette som noe problem.

- Vi har massevis av erfaring med oss både i administrasjonen og styret, samtidig som vi nå også får inn friske øyne begge plasser. Det tror jeg blir kjempebra. Ida opplever jeg som fremoverlent, positiv og energisk, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med henne.

- Jeg gleder meg også til å jobbe tett og godt sammen med de forskjellige regionstyrene våre. Der har vi viktige ressurser, spesielt når det gjelder rekrutteringen til faget vårt. Dette arbeidet må gjøres lokalt, opp mot de forskjellige lærestedene våre, og for at vi skal lykkes trenger vi at hver eneste medlemsbedrift engasjerer seg.

- Vi har oppnådd veldig mye de siste årene, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre for et fag i fremvekst som vårt. Derfor ønsker jeg en tettere dialog med regionstyrene fremover for å høre hva de tenker og hva som er viktig for dem.

- Målet mitt er at vi kan fremstå enda mer samlet enhet, og at vi kan hjelpe hverandre, sier han.

En annen og like viktig form for rekruttering er rekrutteringen av nye medlemmer.

- I dag er vi rundt 70 medlemsbedrifter. Målet er å øke dette antallet. Det vil styrke oss både som fag og som organisasjon, avslutter den nyvalgte styrelederen i NAML.

 

Tidligere styreledere
Ruben Høie er nå den 26. styrelederen (tidligere landsformann) i NAML fra 1931. Her er den komplette listen:

Ellef Grobstok 1931-35

Bredo Morstøl 1935-36

Ernst Pihl-Olsen 1936-38

Gottfred Thyvold 1938-40

Daniel Gotaas 1940-41

E. Borch 1941-44

E. Ibsen Brodersen 1944-46

Gottfred Thyvold 1946-49

Knut Grobstok 1949-53

Kristian A. Bergh 1953-55

Henrik Bøe 1955-61

Erling Danielsen 1961-63

Øivind Svendby 1963-65

Kristen Seim 1965-72

Øivind Svendby 1972-74

Knut A. Thorvaldsen 1974-82

Torbjørn Nordtiller 1982-89

Jan B. Steen 1989-92

Svein Boasson 1992-98

Steinar Tranby 1998-2004

Espen Bjerke 2004-08

Arvid Ekle 2008-12

Svein Boasson 2012-14

Stein Wikholm 2014-20

Karsten Totland Raddatz 2020-24